Natura, ús o abús? Llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans

Inventari descriptiu del patrimoni natural dels Països Catalans, orientat a la seva preservació i sostenibilitat.

Obra col·lectiva coordinada per Ramon Folch, fou publicada l’any 1976 per l’Editorial Barcino. Considerat la primera gran diagnosi ambiental en el seu àmbit territorial, ha estat utilitzat pels diversos governs de Catalunya com a base per a la redacció del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). L’any 1988 se’n feu una segona edició ampliada. El 2011, impulsat per l’Institut d’Estudis Catalans, es presentà el portal web Natura, ús o abús?, una nova edició en línia del Llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans. Coordinada per Ramon Folch, Josep Peñuelas i David Serrat, adopta un punt de vista més sistèmic que sistemàtic amb relació a l’obra original, adequat a la realitat socioambiental i sostenibilista del començament del segle XXI.