naturalesa

f
Dret civil

El fet d’ésser d’un país o una nació determinats.