Nature

Exemplar de la revista Nature (24 de gener de 2008)

Revista científica britànica fundada el 1869 pertanyent al grup Macmillan .

En la fundació hi tingueren una gran importància l’empresari editorial Alexander MacMillan, l’astrònom Norman Lockyer , primer editor de la revista, i Thomas Henry Huxley , els quals maldaren per convertir-la en un instrument de comunicació científica per al públic no professional i alhora que superés els cercles aleshores molt restringits dels especialistes.

De periodicitat setmanal, ha esdevingut una referència mundial en diversos camps de les ciències naturals. Pels articles publicats, curosament avaluats per un comitè editorial científicament qualificat, és una de les publicacions científiques més citades i una de les més prestigioses. Accessible tant en versió paper com electrònica (la major part del contingut de la qual és de pagament), presta una especial atenció als articles resultat de la recerca científica innovadora, i ha estat sovint la plataforma de difusió de descobriments científics significatius. Actualment forma un grup editorial que comprèn, a més de la revista, altres publicacions periòdiques especialitzades.