necròpolis de Verguina

Necròpolis de túmuls situada a Macedònia (Grècia), a la localitat del mateix nom.

L’any 1977 M. Andronicos hi descobrí i hi excavà un important monument funerari, del tercer quart del segle IV aC, que hom considerà la tomba del rei Filip II de Macedònia i de la seva darrera esposa, Cleòpatra. A l’interior d’un edifici rectangular (format per una cambra quadrada i una avantcambra rectangular) hom trobà dos sarcòfags de marbre que contenien sengles cofres d’or amb les restes d’un home i d’una dona, i un aixovar amb valuosos objectes.