nefrita

f
Mineralogia i petrografia

Inosilicat amfíbol, varietat de l’actinolita, criptocristal·lina, d’hàbit fibrós, amb fibres entreteixides, que és un mineral del jade.