negació

f
Lògica

Tipus de connectiva lògica.

Donada una proposició p , la seva negació, que hom representa amb els símbols ¬ p , tilde; p , p, és definida per la taula de veritat:

Quan dins un referencial predeterminat hom defineix un conjunt mitjançant una funció proposicional p ( x ), la funció ¬ p ( x ) defineix el conjunt complementari. La negació de proposicions representades amb símbols matemàtics, com aA, MN, x = y, és representada usualment amb una ratlla inclinada damunt el símbol corresponent: aA, MN, xy . La negació de proposicions en les quals intervenen quantificadors, cal fer-la amb molt de compte. Exemple:¬(∀ xA ·( p ( x ))equival a (∃ xA ) (¬ p ( x )).