negro spiritual
*

m
Música

Nom donat als salms religiosos afroamericans que cantaven els negres cristianitzats dels estats del sud dels EUA al s. XIX.

Inicialment basats en l’escala pentatònica, pròpia de l’Àfrica Occidental, sofriren fortes influències del cant coral luterà i del gregorià. Adoptaren una estructura dual en la qual un solista canta un vers i és respost amb el mateix text per un cor. Al s. XX han tingut una difusió universal i han adquirit caràcter de música d’espectacle en mans d’intèrprets com el Golden Gate Quartet, Mahalia Jackson, Rosetta Tharpe i Louis Armstrong. La difusió dels negro spirituals als Països Catalans ha estat molt forta des de l’inici del 1960 i la majoria dels seus texts han estat traduïts al català i publicats en reculls; sovint han estat indiscriminadament aplicats a substituir la música religiosa i folklòrica auctòctona.