Nègueb

Vista de la regió de Nègueb des de Mizpé Ramon

© Fototeca.cat

Vasta regió desèrtica del sud d’Israel, que ocupa quasi la meitat del país.

De forma triangular, limita a l’E amb Jordània i a l’W amb la península del Sinaí; l’extrem S, on hi ha el port d’Elat, és banyat pel golf d’'Aqaba. És extremament sec, amb precipitacions inferiors a 200 mm anuals al sud de Beer Sheva i un mínim de 20-30 mm anuals a Elat. La revaloració del Nègueb, iniciada el 1948, constitueix una empresa espectacular —sobretot a la regió de Beer Sheva i a la part occidental, cobertes de loess fèrtils—, car l’aigua portada per canalitzacions des del nord ha permès de fer productives les terres desèrtiques, on actualment hom duu a terme una agricultura intensiva (cotó, vinya, llegums, fruites, etc). Altres activitats són l’extracció de fosfats a Oron i Makhtesh Ramon, de potasses a Sedom i de petroli a Helez i Kokhav, i la indústria petroquímica a ‘Arad, del vidre a Kfar-Yeroḫam, tèxtil a Dimona i petites ciutats del NW i indústries diverses (especialment química i de la ceràmica) a Beer Sheva, la capital. Un oleoducte de 425 km uneix Elat a Beer Sheva.