Nembro

Localitat de la província de Bèrgam, a la Llombardia, Itàlia, situada al NE de la ciutat de Bèrgam.