neodarwinisme

m
Biologia

Teoria evolutiva que nega l’herència dels caràcters adquirits sota l’acció del medi ambient i defensa el poder absolut de la selecció natural.

Aquesta teoria fou defensada per Wallace i Weissmann, i actualment els seus seguidors combinen el neodarwinisme amb les investigacions de la genètica mendeliana i de la genètica de poblacions.