neoliberalisme

m
Economia

Terme amb el qual hom designa diversos corrents de pensament econòmic que tenen en comú la defensa de la primacia del mercat admetent, però, una certa intervenció de l’estat.

Encara que parteix sempre de les premisses del liberalisme clàssic, l’accent quant a l’acció reguladora de l’estat varia segons els autors. En general, però, la limita a la preservació dels mecanismes de la competència, per tal d’evitar la formació de monopolis. Defensa, també, la conveniència d’un cert estat de benestar i l’accés a la propietat privada dels treballadors, així com la idea que la desigualtat (quan no és extrema) és beneficiosa per al creixement econòmic, i prioritza l’interès individual per damunt del col·lectiu, sempre que aquell es desenvolupi en un marc jurídic adequat. Exponents destacats del neoliberalisme són L.Erhard i W.Eucken, forjadors de l’anomenada economia social de mercat, en la qual s’emmarcà la recuperació econòmica de la RFA després de la Segona Guerra Mundial, i també L.von Mises, F.von Hayek i M.Friedman, capdavanter de l’escola de Chicago. Aquestes directrius guiaren la política econòmica dels EUA i la Gran Bretanya des de l’accés al poder de R.Reagan (1980) i M.Thatcher (1979), com una reacció a les polítiques socialitzants del món capitalista desenvolupat (sobretot a Europa) des de la meitat dels anys seixanta. A partir dels anys noranta, coincidint amb l’esfondrament del bloc comunista, el final de la guerra freda i, sobretot, la desregulació accelerada dels mercats mundials guiada per institucions com l’OMC i l’FMI, el terme ‘neoliberalisme’ i els seus derivats són utilitzats generalment en un sentit pejoratiu pels contraris a aquesta evolució.