neonatologia

neonatología (es), neonatology (en)
f
Pediatria

Part de la pediatria que s’ocupa especialment del nounat i dels seus trastorns en el decurs del període que va des del naixement fins al primer mes de vida.