Neoptòlem

grec Νεοπτόλεμος (el)

Heroi mític grec (anomenat també Pirros), fill d’Aquil·les i de Deidamia.

Participà en el saqueig de Troia. Occí Príam i capturà Andròmaca, que tingué com a concubina. Sobre el seu retorn circulen moltes llegendes: de l’Epir havia tornat a la pàtria, on prengué com a muller Hermíone, filla de Menelau i promesa d’Orestes. Aquest l’occí, o el féu occir, a Delfos, on era venerada la seva tomba. El mite de Neoptòlem inspirà tota la literatura grega (especialment els tràgics) i la romana. Sovint apareix a les arts figuratives.