neotènia

neotenia (es), neoteny (en)
f
Zoologia

Qualitat que tenen certs animals de reproduir-se quan encara no han acabat el procés de desenvolupament; és a dir, llur aparell reproductor és capaç de funcionar quan els altres òrgans encara són de tipus larval.

Sembla que aquesta qualitat és deguda a un retard evolutiu del desenvolupament somàtic respecte al generatiu, i és influïda tant per l’activitat hormonal com per les condicions ambientals. Es presenta en alguns invertebrats, com els tèrmits, la fil·loxera, i en alguns vertebrats, com els urodels Amblystoma, Necturus i Proteus.