nervi

nervio (es), nerve, vigour, (en)
m
Anatomia animal

Cadascun dels cordons que posen en relació els centres nerviosos o els ganglis perifèrics amb les diferents parts del cos.

Segons la constitució, els nervis poden ésser mielínics i amielínics. En els mielínics, els axons de les cèl·lules nervioses són coberts per una beina de mielina. La mielina es troba separada a certs intervals (nòduls de Ranvier), i al damunt hi ha el neurilemma o beina de Schwann. En els amielínics els axons són coberts directament pel neurilemma. La diferència entre els uns i els altres està en el fet que els amielínics tenen una velocitat de conducció menor que els mielínics.

Clàssicament, els nervis han estat classificats en cranials, raquidis i organovegetatius (simpàtic i parasimpàtic). Els cranials són dotze parells, que s’originen a l’encèfal o travessen els forats de la base del crani i es distribueixen en territoris diversos. Els nervis raquidis neixen a la medul·la espinal, en nombre de 31 parells, i després de travessar els forats de conjunció de la columna vertebral s’agrupen formant plexes, dels quals s’originen les branques col·laterals i terminals que es dirigeixen als respectius territoris orgànics. Són nervis mixts els formats per una arrel anterior motora i una arrel posterior sensitiva.

Principals nervis del cos humà

nervis cranials o parells cranials
nervi olfactori I parell
nervi òptic II parell
nervi motor ocular III parell
nervi patètic IV parell
nervi trigemin V parell
nervi motor VI parell
nrvi facial VII parell
nervi auditiu VIII parell
nervi glosso-faringi IX parell
nervi vague X parell
nervi espinal XI parell
nervi hipoglòs XII parell
nervis raquidis
plexe cervical  branques infra i suprahioïdal  nervi supraclavicular 
nervi supracromial
nervi auricular
nervi mastoidal
nervi del recte anterior major
nervi del llarg del coll
nervi de l’esterno-clido-mastoidal
nervi del trapezi
nervi de l’angular
nervi del romboide
nervi del recte anterior menor
nervi del recte lateral
nervi dels infrahioïdals
nervi frènic
plexe braquial col·laterals  nervi del pectoral major
nervi del pectoral menor
nervi del subclavi
nervi del serrat anterior
nervi del romboide
nervi superior del subscapular
nervi inferior del subscapular
nervi suprascapular
nervi  del rodó major
nervi  del dorsal ample
nervi circumflex
nervis  intercostals
terminals nervi músculo-cutani 
nervi cubital
nervi medià
nervi radial
nervi braquial cutani intern
nervi accessori del braquial cutani intern
plexe lumbar nervi abdòmino-genital major 
nervi abdòmino-genital menor
nervi fèmoro-cutani
nervi gènito-crural
nervi crural
nervi obturador
plexe sacre nervi gluti superior 
nervi piramidal
nervi gèmins
nervi quadrat crural
nervi gluti inferior
nervi de l’obturador intern
nervi anal o hemorroidal
nervi de l’elevador de l’anus
nervi púdic intern
nervi ciàtic major
nervi ciàtic popliti extern
nervi ciàtic popliti intern
nervi accessori del safè extern
nervi cutani peroneal
nervi tibial anterior
nervi tibial posterior
nervi músculo-cutani
nervi interossi
nervi plantar intern
nervi plantar extern