nervi facial

m
Anatomia animal

Nervi que té l’origen en la protuberància anular.

És anomenat també setè parell cranial. Es dirigeix cap a la cara a través del conducte auditiu intern i de l’aqüeducte de Fal·lopi, i penetra dins la paròtide, on es divideix en dues branques. Té una funció motora, sensitiva i secretora.