nesosilicat

m
Mineralogia i petrografia

Cadascun dels minerals del grup de silicats caracteritzats pel fet de tenir una estructura en la qual els tetràedres de (SiO)4 - són disposats individualment i només van lligats entre ells per cations.

Els nesosilicats, anomenats també ortosilicats, presenten un empaquetat dens, la qual cosa els confereix molta densitat i una gran duresa. D’altra banda, l’absència de cadenes i d’exfoliació repercuteix en el caràcter quasi sempre equidimensional de llurs cristalls. El zircó n'és un bon exemple.