Neue Sachlichkeit

‘Nova objectivitat’

Natura Morta (1933), de Feliu Elies

© Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona (2014). Foto: Calveras/Mérida/Sagristà

Corrent pictòric alemany desenvolupat bàsicament durant la república de Weimar (1918-33).

Representà un retorn al realisme, sovint amb connotacions crítiques, després de la primera gran etapa de predomini expressionista i avantguardista. Fou representat sobretot per artistes com l’agressiu George Grosz —a la seva etapa postdadaista—, Christian Schad i Carl Grossberg al focus berlinès, Otto Dix com a cap del focus de Dresden i Hans Mertens del nucli de Hannover, entre altres. La seva característica general és una freda objectivitat al servei d’una temàtica quotidiana que en alguns casos (Grosz, Dix) no ha perdut, però, el llast expressionista. Als Països Catalans hi hagué un ressò d’aquest art en l’obra d’artistes com Feliu Elias, pintor, i Ferran Callicó.