neuma

neuma (es), neume (en)
m
Música

Signe de notació musical occidental aparegut a la fi del segle VIII.

Els principals neumes d’una sola nota són la virga, que indica un so més agut que la nota precedent, i el punctum, que indica un so més greu; els neumes formats per dues notes són la clivis i el pes, i els de tres notes el porrectus, el climacus, el scandicus i el quilisma. Tots aquests neumes poden tenir, a més, formes variants en determinades posicions.