neurodermitis

f
Patologia humana

Inflamació superficial de la pell que produeix pruïja intensa.

A voltes, es relaciona amb trastorns emocionals; altres vegades, es dóna en relació amb fenòmens al·lèrgics (neurodermitis disseminada) i ocasiona engruiximents de la pell, escoriacions i liquenificació.