neuroeconomia

f
Biologia

Ciència que estudia les decisions econòmiques amb relació al funcionament del cervell humà.

Utilitza i relaciona dades provinents del camp de l’economia, la psicologia i la neurobiologia.