neurohormona

f
Biologia

Nom genèric de les hormones produïdes i alliberades per cèl·lules nervioses especialitzades.

De natura sovint peptídica, són sintetitzades a l’interior de les cèl·lules i transportades a través de l’axó cap a la terminació nerviosa, on són alliberades en resposta a estímuls que arriben per l’axó. Són transportades als òrgans efectors, sovint distants, per mitjà del corrent circulatori. Entre les neurohormones més conegudes hi ha la vasopressina i l’oxitocina (secretades per l’hipotàlem), la noradrenalina (per les cèl·lules cromafíniques de la medul·la suprarenal) i els factors d’alliberament de la tirotropina i de la gonadotropina.