neuròpters

planipennis, neurópteros (es), Neuroptera (en)
m
pl
Entomologia

Ordre d’insectes holometàbols de la subclasse dels pterigots que inclou espècies de talla mitjana o grossa (n’hi ha que atenyen fins a 15 cm amb les ales desplegades).

Al cap presenten antenes llargues i multiarticulades, ulls grossos i sortints i un aparell bucal xuclador i mastegador. Del tòrax surten dos parells d’ales gairebé iguals, membranoses i molt reticulades, i tres parells de potes amb cinc artells tarsians. L’abdomen té 10 segments, i els mascles poden tenir cercs a l’últim. Són insectes típicament depredadors, sobretot les larves, que es nodreixen de paràsits forestals. L’espècie més típica és la formiga lleó (Myrmeleon formicarius).

Representants més improtants de l'ordre dels neuròpters

subordre dels osmiloïdeus família dels dilàrids Dilar sp
família dels sisírids Sisyra sp
família dels osmílids Osmylus sp
subordre dels hemeroboïdeus família dels crisòpids Chysopa sp crisopa
família dels hemeròbids Hemerobius sp
subordre dels mirmeleonoïdeus família dels nemoptèrids Nemoptera sp
família dels mirmeleònids Myrmeleon formicarius formiga lleó