neurotoxina

f

Toxina que produeix lesions en el sistema nerviós.

Actua interferint en el mecanisme de la transmissió dels impulsos nerviosos. Les més conegudes són la tetànica i la botulínica.