neurotransmissor

m
Biologia

Nom genèric dels agents químics produïts per les cèl·lules presinàptiques, per efecte d’una excitació neuronal que travessa la sinapsi i estimula o inhibeix la cèl·lula postsinàptica.

Els neurotransmissors són produïts dins el cos cel·lular i emmagatzemats en vesícules en la regió sinàptica. Entre els neurotransmissors més coneguts hi ha l’adrenalina, la noradrenalina, la dopamina i la serotonina. La seva funció és la transmissió de l’impuls nerviós a través de les sinapsis.