neutròfil

m
adj
Biologia

Dit del leucòcit que presenta granulacions citoplasmàtiques que són tenyides tant pels colorants àcids com pels bàsics.