Nevada

Vista del llac Pyramid, a l’estat de Nevada

© Corel Professional Photos

Estat dels EUA.

La capital és Carson City. Travessat per les muntanyes Rocalloses, forma part de la Gran Conca, molt accidentada, amb l’altitud màxima al pic Jefferson (3 599 m), al centre de l’estat. Biogeogràficament, la major part del territori és desert. El clima és de tipus continental, amb una oscil·lació tèrmica anual superior als 20°C i escasses precipitacions. El riu més important és el Humboldt, al nord, que desguassa al llac del mateix nom. Malgrat el fort creixement anterior al 1969, és un dels estats amb menys població (4 h/km 2 [est 1990]), agrupada sobretot als sectors SW i centre-oest. Les dues àrees urbanes més importants són Las Vegas i Reno, que concentren més del 75% de la població total. El turisme és la principal font d’ingressos gràcies al joc (Las Vegas) i a la simplificació dels tràmits en matrimonis i divorcis (Reno). L’agricultura és de regadiu i sobretot cerealística; la ramaderia, bovina. Són més importants els recursos miners: coure, zinc, or, argent, mercuri. La indústria (manufactures químiques) és poc desenvolupada; però hi és important la indústria hotelera i turística. Habitat per algunes tribus índies, fins el 1825 fou simplement el camí cap a Califòrnia, però no fou colonitzat fins el 1845. El 1848 el tractat de Guadalupe-Hidalgo el cedí de Mèxic als EUA i poc després el descobriment d’or a Califòrnia provocà el seu poblament a remolc d’Utah. El 1861 esdevingué territori; hom hi trobà or i argent i, en conseqüència, augmentà la població i la importància, de manera que el 1864 esdevingué l’estat 36 de la Unió. Cap al 1902 començà la industrialització i l’explotació agrària, que des del 1931 foren complementades pel turisme i les activitats militars (1942).