New York Stock Exchange

NYSE (sigla)

Borsa de Nova York, fundada l’any 1792.

Hom la coneix també per Wall Street, pel fet d’estar instal·lada en aquest carrer, al número onze del qual té la seu des del 1903. S'organitza des del 1817 en forma d’associació privada, però reglamentada i controlada pel Federal Reserve Board. El seu índex borsari més conegut és el Dow Jones, i és una de les primeres borses del món. Tant els períodes de prosperitat com els de depressió mundials han tingut en aquest mercat un efecte propagador, entre els quals cal citar el crac de l’any 1929, amb la caiguda en picat del valor dels títols que provocà la venda massiva de les accions. L’any 2007 es fusionà amb el mercat borsari europeu Euronext i constituí el New York Stock Exchange Euronext (NYSE Euronext). L’any 2010 els beneficis foren d’uns 1.400 milions de dòlars.