ni-ni

f
m
Sociologia

Jove que ni estudia ni treballa i que tampoc demostra una disposició activa per trobar una ocupació.

L’aparició d’aquest terme, de caràcter força despectiu, sorgeix a l’Estat espanyol al final de la primera dècada del s. XXI coincidint amb els inicis de la crisi econòmica. Aquest fenomen posa de manifest la manca de motivació subjectiva i, alhora, les dificultats objectives de molts joves que han deixat els estudis prematurament i que tenen molts problemes per trobar una feina més o menys estable, emancipar-se i poder desenvolupar un projecte vital de futur.