niar

nidificar
intr
Ornitologia

Fer el niu, covar els ous i criar els polls.