Niccolò Tartaglia

(Brescia, 1500 — Venècia, 13 de desembre de 1557)

Nom amb el qual és conegut el matemàtic italià Niccolò Fontana.

Estudià l’equació de tercer grau i en trobà la resolució; posteriorment Cardano es basà en la fórmula de Tartaglia per a elaborar-ne una teoria completa. Féu també diverses investigacions sobre geometria, física, balística, fortificacions, etc. Cal destacar-ne les obres Quesiti ed invenzioni diverse (1546) i General trattato de numeri e misure (1556-60), en 3 volums, obra pòstuma.