Nicodem

(?, ? — ?, ?)

Personatge bíblic, documentat en l’evangeli de Joan.

Fariseu, visità Jesús ocultament i el defensà davant el sanedrí. Amb Josep d’Arimatea, sepultà el cos de Jesús.