nicolaisme

m
Cristianisme

Doctrina de la secta llibertina gnòstica dels nicolaïtes, propera a la dels caïnians, de la qual hom fa esment al llibre de l’Apocalipsi .

El nicolaisme s’estengué per l’Àsia Menor, i a la fi del s II es fongué amb altres sectes. Sembla que defensava la necessitat d’abusar dels plaers carnals per matar la concupiscència. Ireneu de Lió fa els nicolaïtes deixebles d’un tal Nicolau, prosèlit d’Antioquia, que alguns han identificat amb el diaca del llibre dels Actes dels Apòstols.