Nicolau  Canyelles i Delseny

(Esglésies, Sardenya, 1515 — Càller, 1585)

Bisbe de Bosa (1578-85), a Sardenya, i editor.

Estudià teologia, lleis i llengües orientals a Roma, on fou protegit per Juli III. El 1560 s’ordenà sacerdot. Probablement induït per l’impuls editorial promogut a Roma pel concili de Trento, creà a Càller la primera impremta estable de Sardenya (1566). Juntament amb Vincenzo Sembenino, impressor seu, muntà també una llibreria. Publicà un Catecismo o suma de la religión cristiana (1566), traducció castellana de l’obra d’Edmond Anger; Edictes e pragmàtiques generals per lo bon govern (1572); Capítols de cort de l’estament militar de Sardenya (1572); la primera edició dels Carmina (1574) de Venanzio Fortunato; Flores theologicarum quaestionum in quartum librum sententiarum (1575) de Josep Anglès, etc. Promogut a la seu de Bosa, no deixà la impremta, que fou continuada, quan morí, per Joan Maria Galcerino i perdurà fins el 1714.