Nicolau de Pròixida i de Centelles

(?, ? — ?, 1425)

Cavaller de l’orde de Montesa.

Fill quart de Nicolau de Pròixida i Carròs. Comanador d’Atzeneta i Perputxent (Comtat). Elegit mestre per la comunitat (1409) i havent pres possessió del càrrec, se li oposà Ramon Alemany de Cervelló, nomenat per Benet XIII, el qual s’havia reservat l’elecció. Nicolau acudí a l’antipapa Alexandre V i fou confirmat per aquest. Per tal d’evitar la lluita, el rei nomenà àrbitre el cartoixà Bonifaci Ferrer i aquest declarà vacant el càrrec en litigi. Recuperà la comanda i en fou després claver (1412).