Nicolau d’Oresme

(?, 1320 — ?, 1382)

Teòleg, filòsof i científic francès.

En criticar la física d’Aristòtil, defensà precursorament idees sobre la relativitat del moviment i la caiguda dels cossos, connexes amb les hipòtesis de la rotació diürna de la Terra i de l’heliocentrisme.