Nicolau Ferrer de Sant Jordi i Figuera

(Palma, Mallorca, 1712 — Palma, Mallorca, 1792)

Doctor en lleis.

Nebot d’Antoni Figuera i Garcia. És autor d’un Llibre de coses memorables que han succeït en Mallorca..., que comprèn de l’any 1730 al 1758 i que ha servit de font a historiadors posteriors, com Campaner.