Nicolau Spindeler

(Zwickau, Saxònia, segle XV — Barcelona, 1507)

Tipògraf.

Associat amb el ginebrí Pere Brun, publicà a Tortosa, el 1477, la Gramàtica de Perotti, i l’any següent, a Barcelona, els comentaris de Tomàs d’Aquino a l'Ètica i a la Política d’Aristòtil. Vers el 1483 degué començar a Barcelona la impressió del Consolat de mar, que acabà Pere Posa l’any següent. S'establí a València, on el 1490 imprimí la primera edició del Tirant lo Blanc. Tornà a Barcelona el 1500, on treballà fins a la seva mort.