Nicòpolis del Pont

Antiga ciutat de l’Àsia Menor, al NW de l’Armènia menor.

Fundada per Pompeu, en recordança de la victòria sobre Mitridates IV Eupàtor, fou annexada a l’imperi Romà per Neró. Reconstruïda per Justinià després d’un terratrèmol, fou arrasada novament per Cosroes.