nicotina

3-(1-metil-2-pirrolidinil)piridina, C10H14N2, nicotina (es), nicotine (en)
f
Química

Nicotina

©

Alcaloide del tabac, en el qual es troba en un 2-8% del seu pes en sec.

Fou extret per W.Posselt i L.Reimann de les fulles de Nicotiana tabacum . Es presenta en forma de líquid oliós, volàtil i incolor, que bull a 247°C, amb descomposició parcial; és soluble en els solvents orgànics. La nicotina és una de les drogues més tòxiques conegudes, comparable al cianur. El contingut en nicotina del tabac de cigarret és de l’1 al 3%, segons el tipus de tabac. La nicotina actua sobre el sistema nerviós central, de primer estimulant i després deprimint el centre respiratori, el centre del vòmit i la hipòfisi posterior.