nictalopia

f

Bona vista amb llum escassa o poc intensa.