Nikola Tesla

(Smiljan, Croàcia, 10 de juliol de 1857 — Nova York, 7 de gener de 1943)

Façana del Museu Nikola Tesla, a Belgrad

© Xevi Varela

Enginyer electricista croat.

Treballà a Budapest (1881) i a Nova York (a partir del 1884), on es dedicà a la construcció d’alternadors i motors trifàsics i contribuí al desenvolupament industrial del corrent altern polifàsic. Posteriorment (1889) es dedicà a la telegrafia i telefonia i als corrents d’alta freqüència, i el 1892 ideà la bobina que duu el seu nom.