Nikolaas Tinbergen

(la Haia, 15 d’abril de 1907 — Oxford, 21 de desembre de 1988)

Etòleg holandès.

Germà de Jan Tinbergen. Col·laborador de Konrad Lorenz (amb el qual compartí el premi Nobel de medicina el 1973) en investigacions sobre psicologia animal, la seva dedicació a l’estudi comparatiu d’aquesta disciplina el portà a establir el valor de l’estímul com a signe, en el sentit que els senyals transmesos pels animals inclouen seqüències de conducta, i l’anomenat “mecanisme innat d’alliberament”, relacionat amb l’existència d’una unitat coordinadora en el sistema nerviós. Professor de zoologia, des del 1949 a Oxford, entre les seves obres destaquen The Study of Instinct (1954) i The Animal in Its World. Field Studies (1932-72).