Nikolaj Jegorovič Žukovskij

Nikolai Iegorovitx Jukovski

(Orekhov, Vladimir, 1847 — Moscou, 1921)

Físic i matemàtic rus.

Professor a Moscou, féu estudis sobre mecànica teòrica, i a partir del 1900 s’especialitzà en aeronàutica i aerodinàmica, camps en els quals treballà extensament. Entre els seus resultats cal destacar el teorema que establí l’any 1905 sobre moviment dels fluids, teorema que el 1902 havia donat a conèixer independentment el físic alemany Martin Wilhelm Kutta (Pittschen 1867 - Stuttgart 1944), anomenat teorema de Kutta-Žukovskij.