niobi

Nb (simb.), niobio (es), niobium (en)

m
Química
Tecnologia

Element metàl·lic pertanyent al segon període del grup VIII de la taula periòdica.

És de color blanc. En són coneguts dotze isòtops. Descobert per C.Hatchett (1801), cristal·litza segons el sistema cúbic centrat al cos, i hom el troba sobretot a la niobita i a l’euxenita. Les reserves més importants són al Canadà, al Brasil, a Nigèria, al Zaire i als EUA. Presenta una gran conductivitat, i és dúctil, però fàcilment oxidable. És emprat en la formació d’aliatges, als quals confereix propietats refractàries i anticorrosives.

Propietats físiques del niobi

nombre atòmic 41 pes atòmic 92,906 estructura electrònica [Kr] 4d45s>1 estats d’oxidació +3, +5 densitat 8,4 g/ml punt de fusió 2 468ºC punt d’ebullició 4 742ºC radi iònic (Nb + ) 1,00 Å potencials d’ionització, en eV I: 6,88 II: 14,32 III: 25,04