Niš

Ciutat de Sèrbia, Iugoslàvia, vora el riu Nišava meridional.

Important nucli industrial i centre comercial (indústries tèxtils, alimentàries, electrotècniques, de mobles etc), és coneguda també pels seus tapissos. Correspon a l’antiga Naissus romana, on nasqué Constantí I. Destruïda pels huns i els àvars, fou reconstruïda per Justinià I.