nisina

f
Alimentació

Substància antibiòtica, de composició polipeptídica, produïda per Streptococcus lactis .

La nisina i la subtilina són semblants en la composició dels aminoàcids de llurs cadenes i en les propietats físiques i antibacterianes. La nisina no conté triptòfan en la cadena, mentre que la subtilina no conté metionina. És emprada com a additiu conservador en la indústria alimentària, ja que inhibeix el creixement d’alguns bacteris del gènere Clostridium i disminueix la resistència a la calor de força bacteris termòfils, per la qual cosa hom la utilitza en el tractament tèrmic de certes conserves vegetals. La nisina es troba de manera natural en certs tipus de formatge, on és produïda per algunes soques bacterianes responsables de la maduració.