nitrat d’argent

AgNO3
m
Química

La més important de les sals d’argent, obtinguda per acció de l’àcid nítric sobre el metall pur o sobre aliatges argent-coure (ja que, més estable a la calor que el nitrat de coure [II], és fàcil de separar-lo d’aquest darrer).

Forma cristalls que es fonen a 212°C i s’ennegreixen a la llum en presència de matèria orgànica. Lleugerament soluble en alcohol, és molt soluble en aigua, amb la qual dóna solucions neutres. És emprat sobretot per a la preparació dels halurs d’argent, utilitzats en la indústria fotogràfica com a reactiu analític, en la fabricació de miralls i per a la tintura dels cabells. En medicina és utilitzat, diluït, com a antisèptic i astringent, per exemple en el tractament de cremades i en la profilaxi de l’oftàlmia dels nadons. Mesclat amb petites quantitats de clorur d’argent o de nitrat potàssic i fos en forma de bastonets o cons, rep el nom de pedra infernal i és emprat com a cauteri.