nitrogenasa

f
Bioquímica

Enzim constituït per dues proteïnes distintes, cap de les quals no és activa per si mateixa.

Una d’aquestes proteïnes és una grossa molècula tetràmera, que conté Mo i Fe i és anomenada proteïna Mo Fe; l’altra és un dímer més petit, que conté només el Fe i la funció sulfur làbil, i és anomenada proteïna Fe. El 1960 un grup del laboratori Du Pont de Nemours obtingué preparacions impures de nitrogenasa a partir de bacteris Clostridium pasteurianum, fixadors de nitrogen. La nitrogenasa redueix el triple enllaç de la molècula de nitrogen en amoníac; semblantment, altres molècules amb triple enllaç també poden ésser reduïdes per l’enzim.