nitrosamina

f
Química

Cadascuna d’aquelles substàncies que contenen el radical =N-N=O, com a resultat de la reacció entre l’àcid nitrós i les amines secundàries.

En la indústria alimentària sovint es produeixen en reaccionar els nitrits amb les amines presents en els aliments. Hom ha determinat que tenen propietats cancerígenes.